Крок 2

Аналіз господарства і проведення первинного аудиту на відповідність вимогам GlobalG.A.P.
 
 • Прослідковуваність вирощеної продукції
 • Звітність і внутрішній аудит
 • Сорти і посадковий матеріал
 • Історія полів і землекористування
 • Обробіток грунту і використання субстратів
 • Зрошення
 • Інтегрована система захисту рослин
 • Збір врожаю і післязбиральна доробка
 • Система HACCP
 • Використання та зберігання добрив та хімічних препаратів
 • Охорона здоров"я, техніка безпеки, гігієна праці, перша медична допомога
 • Утилізація і переробка відходів, охорона навколишнього середовища
 • Документообіг та вимоги до ведення документації