Розробка та впровадження технологій вирощування плодових та ягідних культур.

1. Виїзд спеціаліста у господарство з метою комплексної оцінки придатності наявної інфраструктури та земельних ділянок для вирощування плодово-ягідних культур.
2. Підбір культур, сортів для закладання плодово-ягідних насаджень.
3. Розробка рекомендацій для передпосадкової підготовки ґрунту та системи удобрення.
4. Розробка технологічної складової:
4.1. Надання рекомендацій щодо оптимальної схеми садіння , враховуючи технологію вирощування, сорти , ґрунтово-кліматичні умови, наявну техніку та обладнання .
4.2. Розробка інтегрованої системи захисту від шкідників, хвороб та бур’янів.
4.3. Рекомендації по застосуванню регуляторів росту (контроль вегетативного росту, закладання плодових бруньок, нормування урожаю, покращення якості продукції).
4.4. Розробка системи удобрення насаджень (основне удобрення, фертигація, позакореневе живлення).
4.5. Рекомендації по утриманню ґрунту у плодоносній смузі та міжряддях (в залежності від ґрунтових умов, наявності/планів закупівлі техніки та обладнання).
4.6. Рекомендації стосовно систем опори та конструкції шпалери.
4.7. Рекомендації щодо формування оптимального технопарку.
4.8. Розробка технологічних карт на закладання та догляд за насадженнями.
4.9. Надання інформації щодо можливості закупівлі виробничих ресурсів (посадковий матеріал, спеціалізована техніка, тощо) в Україні та за кордоном.