Підготовка та супровід господарств при проходженні сертифікації GlobalG.A.P

1. Аналіз господарства і проведення первинного аудиту на відповідність вимогам GlobalG.A.Р. 2. Проведення тренінгів для керівного персоналу господарства:
 • Інтегрована система захисту рослин
 • Система НАССР
 • Використання добрив та хімічних препаратів
 • Безпека праці та охорона здоров’я
 • Перша медична допомога
 • Вимоги до ведення документації
3. Консультаційна підтримка і супровід господарства по виконанню всіх стандартних вимог:
 • Аналіз та оцінка можливих ризиків виробництва (екологічні, хімічні, біологічні, фізичні та ін.) , а також розробка методів попередження їх появи
 • Впровадження необхідної системи ведення документації відповідно до вимог стандарту GlobalG.A.P.
 • Розробка форм для ведення документації
 • Розробка інструкцій, графіків, схем та ін.
 • Впровадження необхідної системи реєстрації даних всіх етапів виробничого циклу
 • Надання консультацій щодо організації території господарства відповідно до вимог GlobalG.A.P.
 • Консультації відносно підготовки складів мінеральних добрив та засобів захисту рослин відповідно до вимог стандарту GlobalG.A.P. та національного законодавства
 • Консультації з впровадження правил охорони праці, екологічної безпеки, гігієни праці та ін. відповідно до вимог GlobalG.A.P.
 • Розробка системи ідентифікації та відслідковуваності продукції. Розробка процедури відкликання та повернення продукції з ринку
 • Навчання персоналу.
4. Внутрішній аудит господарства на відповідність GlobalG.A.P.

5. Вибір лабораторії, яка сертифікована за ІSО 17025 для проведення аналізу продукції на вміст залишків пестицидів, допомога у відборі проби та доставці її до лабораторії.

6. Вибір компанії, яка буде проводити сертифікацію господарства (затвердженої GlobalG.A.P.). Заповнення заявки, форм, підготовка і переклад договорів, інших документів.

7. Супровід господарства при проведенні зовнішнього аудиту акредитованим органом з сертифікації GlobalG.A.P .