Крок 3

Запровадити дотримання і виконання стандартних вимог на господарстві
 
  • Провести аналіз та оцінку можливих ризиків виробництва та розробка методів попередження їх появи.
  • Впровадження необхідної системи ведення записів та документації відповідно до вимог стандарту GlobalG.A.P.
  • Розробка інструкцій, графіків, схем та ін.
  • Впровадження необхідної системи реєстрації даних на всіх етапах виробничого циклу.
  • Організація території господарства відповідно до вимог GlobalG.A.P.
  • Впровадження правил безпеки та гігієни праці, екологічної безпеки, охорони здоров'я та ін. відповідно до вимог GlobalG.A.P.
  • Розробка системи ідентифікації та відслідковуваності продукції. Розгляд скарг. Розробка процедури відкликання та повернення продукції з ринку.
  • Навчання персоналу.